Elin Sundström

Värde

Är vi alla verkligen lika värda? Värde är en 8 sidig broschyr som propagerar för en värld där alla människor behandlas lika.

© 2020 students of VNF. vnf.fi